Årsmötet 2021-05-27

  1.  Fråga  om stämman blivit behörigen utlyst

Beslutades att det blivit riktigt utlyst. På plats  I Hembygdsparken var 5 medlemmar och via Zoom 5 medlemmar

  1.  Val av ordförande för stämman

Åsa Wistrand valdes.

  1.  Val av sekreterare för stämman

Elisabeth Lennartsson valdes

  1.  Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Valdes Eva Sääv och Bernice Andersson

  1.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Berättelsen visades på skärm samt lästes upp. Beslutades godkänns

  1.  Fastställande av resultat- och balansräkningar

Eva Sääv läste upp kassaberättelsen, som godkändes.

7.  Revisorernas berättelse

Eva läste upp Ingrids revisionsberättelse som godkändes.

  1.  Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

Revisorn hade ingen anmärkning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  1.   Fastställande av verksamhetsplan

Någon plan har inte kunnat läggas fram eftersom ingen vetat om någon verksamhet

skulle kunna bedrivas. Beslutades att den nya styrelsen ska träffas och fundera på det.

10.    Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades 6 personer i styrelsen.

11.    Val av ordförande för kretsen 1 år

Någon ordförande kunde inte väljas, men Gunnel Zenk kan vara kontaktperson för kretsen.

12.    Val av övriga styrelseledamöter 1 resp 2 år

För 1 år omvaldes Elisabeth Lennartsson, Eva Sääv och Bernice Andersson.

För 2 år valdes Anders Blomgren, Marianne Holmström och Gunnel Zenk.

13.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 1 år

Beslut att Ingrid Fries Hansson är ordinarie och Elisabeth Cederwall blir ersättare.

14.   Val av valberedning 1 år

Till valberedning valdes Åsa Wistrand, som får försöka få hjälp av några andra.

15.     Natursnokarnas miljöpris från kommunen

Den nya styrelsen får i uppdrag att tillsammans med Mattias Mattsson, som är snokledare att hitta på något roligt för barnen.

16.     Stämmans avslutande

Stämman avslutades med att Kajsa Grebäck från distriktet berättade att hon slutar i augusti för att jobba på Öland en period.                           Tjänsten ligger utlyst om vi har någon lämplig person att rekommendera.

Den 9 juni blir det ett öppet webbinarium om Bra Miljöval, det annonseras i kretsbrev också.

 

Vid Protokollet

Elisabeth Lennartsson

 

Justeras                                                                                     Justeras

Bernice Andersson                                                                    Eva Sääv

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.