SWOP-påse

 

Askersunds SWOP-påse är vandrande påsar med kläder som byts mellan medlemmar i en Facebook-grupp.

HUR FUNGERAR ASKERSUNDS SWOP-PÅSE?

I Askersunds SWOP-påses grupp på Facebook kan du ställa dig på kö på de olika påsarna. I dagsläget har gruppen 132 st medlemmar. När det blir din tur hämtar du påsen enligt överenskommelse med den som haft påsen före dig. Du får sedan 5 dagar på dig att titta igenom påsen och om du hittar ett plagg eller flera som du vill byta till dig lägger du i lika många hela, rena och nopp- och djurhårsfria plagg istället. Sen kontaktar du den som i gruppen är nästa på tur och ni bestämmer var bytet ska ske.

VARFÖR BEHÖVS ASKERSUNDS SWOP-PÅSE?

Textilindustrin är en av världens mest miljöpåverkande industri med stora brister i arbetsmiljön och arbetarnas rättigheter. För att tillverka ett par jeans går det åt ca 800gr bomull, 2 kg kemikalier och 10 000 liter vatten. Uppemot 92 miljoner ton avfall skapas och 79 miljarder kubikmeter vatten förbrukas varje år för att producera kläder. 96 timmar är ofta en vanlig arbetsvecka för en textilarbetare. Att ansluta sig till organisationer liknande fackförbund eller inte vilja arbeta pga farliga brister i fabrikerna bemöts ofta med hot, stora löneavdrag eller uppsägning.

Samtidigt överproducerar stora klädkedjor, baserade i bland annat Sverige och Europa, kläder i stor utsträckning för att pressa priserna. Överskottet bränner dem eller i bästa fall skänks det till välgörenhet.

Vi behöver minska vår konsumtion av nyproducerade kläder och öka användandet av dem som redan finns. Vi behöver skapa plats i samhället och i vår vardag för den cirkulära ekonomin och möjligheten att förnya våra garderober på ett hållbart sätt. Vi behöver sprida kunskap om vad nyproduktionen av kläder och textilier innebär för människa och miljö. SWOP-påsarna i Askersund är ett sätt att göra det.

Låter det intressant? Läs mer på Facebook: länk till Facebookgruppen