Aktion Rädda Vättern

ARV – Aktion Rädda Vättern                                                                                          

Information om ARV, här finns all möjlig aktuell information.

Aktion Rädda Vättern på Facebook

Följ Aktion Rädda Vättern på Twitter

Bilder av Vätterns omgivningar

ARV är ett nätverk som består av aktiva grupper på de flesta orterna runt Vättern.

Kontaktperson för vår lokal ARV-grupp i Askersund är
Elisabeth Lennartsson
Tel. 070-659 09 63

Lisa L - ARV

Bli medlem

Medlemsavgift betalas till Bg 196-7157
Ange Namn, Adress, gärna telefon och e-post också.
Enskild medlem 100:-, familj, 300:- förening och företag 500:-
Tack för ditt stöd!
Organisationsnummer: 802473-4611