Om oss

Naturskyddsföreningen i Askersund värnar natur och miljö genom att sprida kunskap och ordna aktiviteter för alla och på så sätt skapa en bättre livskvalitet. T ex naturupplevelser, Klädbytardag, SWOP-påse och barnverksamhet i Natursnokarna, kampanj Rädda bina. Vi bidrar till Askersunds utveckling genom att granska och följa upp planer, lämna yttranden och föra en dialog med politiker och tjänstemän.

Följ oss gärna på våra Facebook-sidor:
Natursnokarna Askersund
Naturskyddsföreningen Askersund