Styrelse

Styrelse 2017

Ordförande : Åsa Wistrand
Sekreterare: Margareta Widell
Kassör: Eva Sääv

Webbansvarig: Ellen Hjelm

Övriga ledamöter:
Julia Hagel, Emma Wren Hagström

Suppleanter:
Eva Sääv, Ulf Alvin
Revisorer:  Ingrid Fries-Hansson
Valberedening: Lisa Lennartsson, Kersti Bäck