Styrelsen

Anders Blomgren, ordförande

Gunnel Zenk, vice ordförande

Elisabeth Lennartsson, sekreterare

Eva Sääv, kassör

Bernice Andersson, ledamot

Göran Sjöberg, suppleant

Hanna Sjöberg, suppleant

 

Revisor:  Ingrid Fries-Hansson

Valberedning: Åsa Wistrand