Styrelsen

Kassör: Eva Sääv

Övriga ledamöter:
Emma Wren Hagström,Elisabeth Lennartsson, Margareta Widell, Bernice Andersson, Åsa Wistrand

Revisor:  Ingrid Fries-Hansson