Styrelsen

Ordförande : Åsa Wistrand
Sekreterare: Ulf Alvin
Kassör: Eva Sääv

Övriga ledamöter:
Emma Wren Hagström, Cecilia Niklasson, Margareta Widell, Bernice Andersson

Revisor:  Ingrid Fries-Hansson
Valberedening: Lisa Lennartsson, Kersti Bäck Larsson