Fagning i Tjälvesta naturreservat

På onsdag är det dags för fagning i Tjälvesta naturreservat och alla är välkomna att delta. Läs mer i inbjudan från Hopajola. Vi från Askersund tänker samåka så om du behöver skjuts lämna en kommentar här på FB, så hör vi av oss eller så kan du ringa/SMS:a till Anders Blomgren 070-662 48 20. Välkommen!

Läs mer

Naturreservatet Knalla ska utvidgas – tyck till!

Länsstyrelsen i Örebro Län har förberett ett förslag att utvidga Knalla naturreservat. Naturreservatet bildades 2009 och ligger vid Zinkgruvan. Vi i Naturskyddsföreningen i Askersund har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 15/10 och behöver nu din hjälp att läsa igenom och kommentera. Här kan du läsa förslaget: Förslag till beslut Knalla utvidgning 2023 […]

Läs mer

Inbjudan till kretsstämma 14/3

Du som är medlem i Naturskyddsföreningen Askersund är välkommen till vår kretsstämma den 14/ kl 18:30 i Sjöängen, Askersund. Om du vill lämna en motion till stämman så ska den vara styrelsen tillhanda senast 7/3. Styrelsen har lagt ett förslag om att anta nya stadgar som är anpassade till den senaste mallen för kretsstadgar. Förslaget […]

Läs mer

Natursnokarnas program för våren är klart – vill du vara med?

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens verksamhet för barn. Här får barn och vuxna uppleva stora och små äventyr i naturen tillsammans med andra nyfikna snokar. Programmet för våren är nu klart: Läs mer på Facebook-sida Natursnokarna Askersund. Vill du vara med så kan du kan kontakta oss på email: natursnokarnaaskersund@gmail.com Vi ser fram emot att träffas! Varmt välkomna […]

Läs mer

Vill du engagera dig för en hållbar framtid?

Tycker du att klimat- och miljöfrågan är viktig? Har du funderat på att du borde göra mer för en hållbar framtid? Vill du hitta vänner som tycker och tänker som du? Då ska du absolut engagera dig i Naturskyddsföreningen i Askersund! Här har du möjlighet att tillsammans med oss försöka påverka kommunens miljöarbete, arrangera roliga […]

Läs mer

Årsmöte 29 mars 2022

Länk till årsmötet: https://us06web.zoom.us/j/88578309234?pwd=Y1FWMExwRXFiZllXTlBIZ2RLU0lXQT09        Verksamhetsberättelse för år 2021.    Styrelsen har bestått av Eva Sääv, Marianne Holmström, Anders Blomgren, Bernice Andersson, Gunnel Zenk och Elisabeth Lennartsson. Någon ordförande kunde inte väljas på årsmötet. Styrelsen har haft 6 möten under året, under våren digitalt och när vaccineringarna kommit igång har vi setts fysiskt. Ämnen […]

Läs mer

Årsmötet 2021-05-27

 Fråga  om stämman blivit behörigen utlyst Beslutades att det blivit riktigt utlyst. På plats  I Hembygdsparken var 5 medlemmar och via Zoom 5 medlemmar  Val av ordförande för stämman Åsa Wistrand valdes.  Val av sekreterare för stämman Elisabeth Lennartsson valdes  Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet Valdes Eva Sääv och Bernice […]

Läs mer