Vill du engagera dig för en hållbar framtid?

Tycker du att klimat- och miljöfrågan är viktig? Har du funderat på att du borde göra mer för en hållbar framtid? Vill du hitta vänner som tycker och tänker som du? Då ska du absolut engagera dig i Naturskyddsföreningen i Askersund! Här har du möjlighet att tillsammans med oss försöka påverka kommunens miljöarbete, arrangera roliga […]

Läs mer

Årsmötet 2021-05-27

 Fråga  om stämman blivit behörigen utlyst Beslutades att det blivit riktigt utlyst. På plats  I Hembygdsparken var 5 medlemmar och via Zoom 5 medlemmar  Val av ordförande för stämman Åsa Wistrand valdes.  Val av sekreterare för stämman Elisabeth Lennartsson valdes  Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet Valdes Eva Sääv och Bernice […]

Läs mer