Naturreservatet Knalla ska utvidgas – tyck till!

Länsstyrelsen i Örebro Län har förberett ett förslag att utvidga Knalla naturreservat.
Naturreservatet bildades 2009 och ligger vid Zinkgruvan.
Vi i Naturskyddsföreningen i Askersund har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 15/10 och behöver nu din hjälp att läsa igenom och kommentera.
Här kan du läsa förslaget:
Har du några synpunkter så får du gärna lämna dem som kommentarer så kan vi ta med dem i vårt svar till länsstyrelsen.
Det går också bra att skicka din kommentarer med email till andersblomgren@yahoo.se
Vi vill ha dina kommentarer senast 10/10.
Dina åsikter är viktiga!

”Den geografiska utvidgningen består av gamla och bitvis naturskoglika tallskogsmiljöer. Dessa förkommer både på hällmark och moränmarker samt som skvattramtallskog. Den övre trädåldern i området uppskattas till 300 år.

I utvidgningsdelen finns flera signal- och rödlistade arter kopplade till tall såsom motaggsvamp, tallticka, grovticka, blomkålssvamp, tallört, dropptaggsvamp, trattaggsvamp, zontaggsvamp och grynig blåslav. Andra naturtyper som förekommer är sumpskogsbestånd samt ett par äldre grandominerade bestånd där intressanta arter såsom vedticka, gammelgranlav, långflikmossa och vågig sidenmossa förekommer. Av fåglarna i området är tjädern en karaktärsart.”

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.