Hur vill du att dina barns framtid ska se ut?

Välkommen att träffa företrädare för de lokala partierna i Askersund

Askersund 13 maj 18.30–20.30
Servicehuset Linden
Lilla Bergsgatan 10

Hur-vill-du-att-dina-barn..

Hur vill du att dina barns framtid ska se ut?
Den frågan ställer studieförbunden, Naturskyddsföreningen och Hela Sverige Ska Leva – Länsbygderådet i Örebro län till länets lokala partigrupper inför valet.

 

Genom satsningen vill organisationerna lyfta perspektiven från dagsaktuella frågor som lätt hamnar i fokus i valet. Dels får de lokala partigrupperna ge skriftliga svar, dels bjuds in till dialogmöten i åtta kommuner. Tanken är att mötena inte bara blir traditionella debatter utan även öppenhjärtiga samtal om hur man gemensamt kan ta itu med utmaningarna.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera