Klimatutbildning i Tiveden

Välkommen till en klimatut­bildning som tar sitt avstamp i ”Gemensam sak – att arbeta med värderingar för hållbar­het”, och genom upplevelser i naturen. Syftet är att tydliggöra och ge en djupare förståelse för hur våra värderingar påver­kar vårt arbete med klimatfrå­gan. Vi ger metoder för hur vi konstruktivt kan arbeta med värderingar som en grund […]

Läs mer