Vätterns vatten måste upp på dagordningen

Det finns en stark oro för de miljöhot Vättern utsätts för i dag. I dag har vi inte tillräckligt skydd för vårt dricksvatten trots att det är en av de viktigaste framtidsfrågorna.  Vi kan inte tillåta att Vättern utnyttjas som slutstation för gruvavfall och skjutbana samtidigt som vi vet att det finns alternativa platser skriver […]

Läs mer