Snokarna upptäcker Trystorps ekäng

Söndag  27 april kl 10-12 Stulna sippor och skatter med Natursnokarna Vi upptäcker Trystorps ekängs dolda skatter. Passar alla åldrar, barnvagnsvänligt. OBS: Samåkning från Askersund kl 9.30 Kontaktperson: David Tverling ”Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar. Det är mark som använts av våra förfäder under hundratals år. Här har djur betat. […]

Läs mer

Natursnokarna 2005-2010

Snokarna på vintervandring Askersund har haft mycket aktiva natursnokar. En söndagsförmiddag i månaden samlades snokarna vid snoklägret i hembygdgården. Våra Storsnokar vill söka nya stigar och tyävrr har vi inte funnit några som vill gå i gamla väl upptrampade snokstigarna. VI hoppas naturligtvis att någon vill fortsätta. Efter fem års verksamhet så finns det ett […]

Läs mer