Skogsnätverket i Örebro län

Naturskyddsföreningen i Örebro län har fått en gård som gåva.

Det här är Rolf. Han och hans fru Anita har skänkt sin gård Rundberget/Skomakarbo i Ljusnarsbergs kommun till Naturskyddsföreningen i Örebro län. Rolf finns tyvärr inte längre vid livet. Anita bor på serviceboende. Rolf och Anita har skött om sin skog och sin gård som man gjorde förr. Tagit ved och virke för husbehov, jagat för brödfödan och haft skogsbete och små odlingar. De har under årens lopp sett att skogsbruket förändrats. Innan Rolf gick bort fick vi möjligheten att träffa honom och prata skogsbruk. Han var mycket kritiskt till det moderna kalhyggesbruket och hans stora rädsla var att även Rundberget skulle gå samma väg till mötes när han och Anita inte fanns kvar. Av denna rädsla och denna omsorg för skogen valde de att skänka skogsfastigheten med tillhörande hus till Naturskyddsföreningen. Det är en fantastisk gåva som förpliktigar.

Skogsaktiv i Örebro län okt 2014