Permakultur

Ett föredrag under Framtidsveckan 2012 inspirerade till kurserna i permakultur.

Björn Forsberg berättade om sin högaktuella bok ”Omställningens tid”. Tillväxtepoken är över. Efter 150 år av ekonomisk tillväxt sätter brist på olja och andra viktiga naturresurser stopp. Men det finns en utväg: Att ställa om samhället. En utmaning lika stor som möjligheterna. Forsberg tog oss med till platser världen över som redan inlett omställningen.

Under hösten 2012 och med fortsättning under våren 2013 har intresserade träffats i studiecirklar.
I Åsbro bildades en studiecirkel och i södra änden av länet, Tived /Laxå pågår en kamratcirkel med nästan 20 deltagare!

Tivedsgruppen träffades hem hos varandra.  Vi var 20 stycken med olika erfarenheter av odlande som möttes.  Ibörjan av juni besöktes Rikkenstorp för att få inspiration till forsatt arbete.
Under våren har vi bl. a. pratat om skogsträdgårdar.