Kompostera mera!

Kompost

Handbok i vardagsekologi – på Internet finns denna fantastiska bok. Det är en man med lång erfarenhet av kompostering som delar med sig av sina erfarenheter. Kompost är bara en liten del av boken. Det är spännande läsning.

KOMPOSTERING

”En självförsörjares målsättning är att kunna ta hand om de avfalls- och restprodukter som blir resultatet av ens verksamhet. I första hand sker det genom medveten styrning av produktion och konsumtion, med målet att så lite avfall som möjligt ska uppstå. I den här artikeln tänker jag behandla hushållets och trädgårdens organiska avfall, med undantag av toalettavfall och sk. gråvatten (bad, disk, dusch och tvättvatten). ”
 
Texten är från inledningen av Handbok i vardagsekologi

”Varför kompost?
I genomsnitt består avfallet från ett svenskt hushåll av 25-35 viktsprocent köks- och trädgårdsavfall, av vilket det mesta hamnar på tipp eller bränns. Båda delarna är ett oerhört brott mot sunda ekologiska principer. En självförsörjare ser organiskt ”avfall” som något ytterst värdefullt, vilket genom marktäckning och kompost förädlas till bra jord. Några positiva effekter av kompostering är:

  • Kretsloppet för organiskt material bryts inte. Ett lokalt kretslopp byggs istället upp.
  • Jorden tillförs nyttigheter som gör växterna både godare och friskare.
  • Behovet av sophämtning minskar. Samhällets transportarbete blir mindre, energi och resurser sparas.
  • Behovet att köpa gödsel- och jordförbättringsmedel blir också mindre