Samråd ombyggnad av R50

Samråd Skyllbergsån och Lindbomossen
Kretsen har fått  inbjudningar till samrådsmöten. Det är två möten samma kväll och samma plats, den 20 november.
Det första börjar 18-19.30 och det andra 19.30-21, Folkets hus i Askersund.
Det gäller ombyggnaden av riksväg 50. Vägen ska breddas.
Det första handlar om sträckan Rude-Askersund med Lindbomossen som berörs.
Det andra är sträckan Askersund-Åsbro med Skyllbergsån som berörs.
Vid samråden får man ställa frågor och lämna synpunkter.
Gå gärna dit om någon är intresserad av dessa frågor.
I Skyllbergsån ska det finnas utter.  Vill du läsa mer hör av dig, så skickar vi över handlingarna.

Dela

Kommentera

Kommentera